ktima-oropos

Δεν έλαβα τον φάκελο από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Δεν εχω λαβει το αποσπασμα της αναρτησης

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα με τα στοιχεία των ιδιοκτησιών σας μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιοώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS και μπαίνοντας στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ηρθε το απόσπασμα αλλά αναφέρει ότι δεν έχει εξοφληθεί η δήλωση και δεν έχει στοιχεία για τα ακίνητά μου. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνείστε με το email του γραφείου κτηματογράφησης για το ανεξόφλητο υπόλοιπο και τον κωδικό πληρωμής και εφόσον πληρώσετε στην τράπεζα, μετά από 3 μέρες, θα μπορείτε να δείτε το αποσπασμα σας ολόκληρο μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιοώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS και μπαίνοντας στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ. Πείτε τον Δήμο ή την Κοινότητά σας για να σας δώσω το email στο οποίο θα στείλετε τον ΑΦΜ σας και θα ζητήσετε παράβολο πληρωμής.

Ήρθε ένας φάκελος από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τι πρεπει να τον κάνω;

Ο φάκελος αυτός περιέχει απόσπασμα από την Ανάρτηση με τα στοιχεία της ιδιοκτησίας σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Αν δεν διαπιστώσετε σφάλματα τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε. Επεξήγηση αποσπάσματος

Δεν καταλαβάινω τι λέει.

Διαβάστε προσεκτικά την επιστολή με την επεξήγηση. Τηλεφωνείστε ξανά με συγκεκριμένα ερωτήματα.

Στο απόσπασμα μου αναφέρει ότι εκκρεμεί πιστοποιητικό μεταγραφής. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο κτηματογράφησης με Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων Δήλωσηςαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το πάρετε από το Υποθηκοφυλακείο. Μπορείτε να καταθεσετε το πιστοποιητικό και μετά την Ανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε, προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η καταθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης σίγουρα έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Αν επιμένετε στείλτε την Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων Δήλωσης με το πιστοποιητικό στο email του γραφείου κτηματογράφησης.

Πόσο διαρκεί η Ανάρτηση;

Η Ανάρτηση ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου. Διαρκεί 2 μήνες δηλαδή μέχρι την 8 Απριλίου 2021 για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού δηλαδή μέχρι 8 Ιουνίου 2021.

Θα πάρει παράταση;

Κανείς δεν γνωρίζει αν θα δοθεί παράταση. Εφόσον όμως αποφασιστεί θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή. Οπότε καλό θα είναι να κάνετε άμεσα τις ενέργειες που θέλετε για να είστε εμπρόθεσμος.

Ποια θεωρείται ως καλύτερη περίοδος για την κατάθεση της αίτησης;

Δεν υπάρχει ""καλύτερη"" περίοδος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα και απαραιτήτως αν χρειαστεί παρουσία στο γραφείο να κλείσετε εγκαίρως ραντεβού"

Είμαι κάτοικος εξωτερικού μέχρι πότε έχω προθεσμία; Τι πρέπει να προσκομίσω για να σας το αποδείξω;

Η προθεσμία είναι 4 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού δηλαδή μέχρι 8 Ιουνίου 2021. Θα πρέπει να προσκομίσετε ένα από τα παρακάτω: 1) αποδεικτικό ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού 2) μεταφρασμένη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εξωτερικού 3) μεταφρασμένη βεβαίωση μόνιμης εργασίας εξωτερικο 4) Αν δεν υπάρχει τίποτε από τα παραπάνω τότε προσκομίζετε Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής που αναφέρει ότι είστε κάτοικος εξωτερικού και ότι δεν έχετε ΑΦΜ στην Ελλάδα. "

Αν χάσω την προθεσμία τι γίνεται;

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης απορρίπτονται

Μπορεί να καταθέσει την αίτηση διόρθωσης μου κάποιος άλλος, π.χ. συγγενής, τρίτος κλπ.

Βεβαίως. Η αίτηση διόρθωσης καταρχήν πρέπει να έχει την υπογραφή σας. Στην περίπτωση που έχετε απλώς αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασμό σας την αίτησή σας, δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της αίτησης. Αρκεί κατά την υποβολή της το πρόσωπο αυτό να φέρει µαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

Οι εκπρόθεσμες δηλωσεις, οι αιτήσεις προδήλου σφαλματος και η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών;

Όχι. Οι δηλώσεις και αυτού του τύπου οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και μετά το τέλος της ανάρτησης. Αυτό που λήγει με το τέλος της Ανάρτησης είναι η ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95.

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης

Για να επισκεφθείτε κάποιο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει πρώτα να κλείσετε ραντεβού στα www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς. Εκεί θα βρείτε και τη διεύθνση. Θελετε να σας κλείσω ραντεβού;" www.ktima-oropos.gr

Μπορώ να υποβάλλω αίτηση διόρθωσης σε οποιοδήποτε γραφείο ανεξάρτητα από το που είναι το ακίνητο μου;

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά ανεξαρτήτως περιοχής, στο site: www.ktimatologio.gr (e-κτηματολόγιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες. Αν θέλετε οπωσδήποτε να έρθετε στο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;" www.ktima-oropos.gr

Μπορείτε να μου ορίσετε ραντεβου;

Βεβαίως www.ktima-oropos.gr

Πότε κάνω αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ);

Όταν θέλετε να συντάξετε συμβόλαιο για την μεταβίβαση ή μεταβολή του δικαιώματός σας Όταν πρόκειται να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο για θέματα που αφορούν στο ακίνητό σας.

Πως κάνω αίτηση για Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ);

Η Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτουμπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS και μπαίνοντας στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ. Αν δεν είστε στην Ανάρτηση τότε θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;" www.ktima-oropos.gr ΠΚΑ

Ποιος έχει έννομο συμφέρον για να πάρει Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ);

Έννομο συμφέρον έχουν: - οποιοσδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύνταξη συμβολαίου - οι συμβολαιογράφοι που πρόκειται να συντάξουν το συμβόλαιο ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους - οι διάδικοι που αναφέρονται στο δικόγραφο που πρόκειται να συζητηθεί, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από διάδικο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)"

Πως αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον;

1. Αν έχετε υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο για ακίνητο το οποίο έχει αναρτηθεί (έγκυρο δικαίωμα) τότε το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει το πιστοποιητικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται και στη συνέχεια αποστέλλεται σκαναρισμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει. 2. Αν έχετε υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο για ακίνητο το οποίο δεν έχει αναρτηθεί (απορριφθέν δικαίωμα), θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού; 3. Αν έχετε υποβάλλει δήλωση μετά τις 27/9/2020 θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού; 4. Αν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση για το ακίνητο γιατί τώρα αποκτάτε το δικαίωμα ή είστε διάδικος σε δικαστήριο, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;"

Τι είναι αίτηση και τι είναι ένσταση; Πότε υποβάλετε η κάθε μία;

Για κάθε διαφωνία με την Ανάρτηση υποβάλλουμε αίτηση ανάλογα με το περιεχόμενο της διαφωνίας. Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε χωρίς κόστος Αίτηση Προδήλου Σφάλματος (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) και μετά τη λήξη της Ανάρτησης. Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός του δίμηνου της Ανάρτησης, Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ. Ένσταση,υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ αντί δήλωσης χρησικτησίας κατά ΑΓΝΩΣΤΟΥ,στην περίοδο της ανάρτησης. " ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΔΗΛΟ

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις διόρθωσης;

Οι αιτήσεις διόρθωσης όπως και οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS. Θα πρέπει όμως πρώτα να μπείτε στην επιλογή Επικαιροποίηση Στοιχείων για να συμπληρώσετε / διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να μπορεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να έρχεται σε επαφή μαζί σας. Μετά την Επικαιροποίηση μπορείτε να μπείτε στην επιλογή Ανάρτηση ή Αιτήσεις διόρθωσης

Δεν χρησιμοποιώ Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Για να δείτε τα στοιχεία της Ανάρτησης ζητήστε βοήθεια από κάποιον γνωστό σας. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει σφάλμα στην καταγραφή των στοιχείων σας ή στην καταγραφή της ιδιοκτησίας σας και δεν μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Διόρθωσης θα πρέπει να κλείσετε μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς για να έρθετε το γραφείο κτηματογράφησης. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;" www.ktima-oropos.gr

Έχω διαφωνίες με την Ανάρτηση ποιο έντυπο πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε χωρίς κόστος ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) και μετά τη λήξη της Ανάρτησης. Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός της διμήνου της Ανάρτησης, ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ. Οι παραπάνω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS και μπαίνοντας στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ ή ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ"

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής αίτησης;

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε αίτησης. Αν όμως έχετε διαφωνίες με την Ανάρτηση τότε ΜΟΝΟ θα πρέπει να υποβαλλετε αίτηση. Γι αυτό θα πρεπει να διαβάσετε αναλυτικά το απόσπασμα σας.

Πότε συμπληρώνω τα στοιχεία προσώπου στην 2η σελίδα της αίτησης διόρθωσης;

Όταν έχετε ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο ως ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ / ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ / ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ/ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ με επίσημο έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο, εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής).

Έχω δικαιώματα σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ - ΚΑΕΚ. Πόσες αιτήσεις διόρθωσης πρέπει υποβάλλω;

Υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης για όλα τα ΚΑΕΚ στα οποία έχετε ουσιαστική διαφωνία. Καλό είναι να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά για να γλιτώσετε την ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε ηλεκτρονικά θα πρέπει να κλείσετε ραντεβου σε κάθε αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για κάθε ΚΑΕΚ, εφόσον αυτά ανήκουν σε διαφορετικούς Καλλικρατικούς ΟΤΑ.

Χρειάζεται να πάω σε εξωτερικό επαγγελματία για να με βοηθήσει στη συμπλήρωση της αίτησης; " "Δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε εξωτερικό επαγγελματία, εάν έχετε συλλέξει και ταξινομήσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη αίτηση. Την αίτηση θα τη βρείτε στο site: https://www.ktimatologio.gr/posts/entypa-1-2 Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που αφορούν σε δύσκολα προβλήματα. Στις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων απαιτείται, ούτως ή άλλως, η συνδρομή του εξειδικευμένου επιστήμονα προκειμένου να συνταχθεί ΣΩΣΤΑ η αίτηση διόρθωσης και να επισυναφτούν τα απαραίτητα για την τεκμηρίωσή της έγγραφα." https://www.ktimatologio.gr /posts/entypa-1-2 ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ__(άρθρου_6Α_Ν__2308_95).pdf

Τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσω στην αίτηση διόρθωσης;

Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να στηρίζουν το αίτημα σας. Να σας πω κάποιες γενικές κατηγορίες; 1. Όταν το αίτημα αφορά σε διαφωνίες στο εμβαδό τα όρια ή τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε ενά εξαρτημένο τοπογραφικό διαγράμμα ή αν τα όρια είναι υλοποιημένα στο έδαφος μπορείτε να τυπώσετε το διάγραμμα του αποσπάσματος και να σχεδιάσετε εκεί τα όρια σας. 2. Όταν το αίτημα αφορά σε στοιχεία του συμβολαίου ή του διαμερίσματος σας τότε θα πρέπει να προσκομίσετε το συμβόλαιο ή την σύσταση αντίστοιχα κ.ο.κ"

Μπορώ να φέρω τα έγγραφα και να μου τη φτιάξετε εσείς;

Τα γραφεία κτηματογράφησης δεν επιτρέπετε να συμπληρώνουν αιτήσεις πολιτών. Η αίτηση είναι απλή και μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα από εσάς αρκεί να έχετε όλα τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας σας.

Πότε θα έχω απάντηση για την εξέλιξη της αίτησης διόρθωσης; Πως θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα από την εκδίκασή της;" Αναφορικά με την πορεία της υποβληθείσας αίτησης διόρθωσής σας μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο https://www.ktimatologio.gr / τρεις μήνες μετά τη λήξη της Ανάρτησης χρησιμοποιώντας του κωδικούς σας στο TAXIS

Θα επικοινωνεί το Γραφείο Κτηματογράφησης με εμένα;

Όχι, αν η αίτησή σας δεν έχει πρόβλημα. Εσείς όμως θα πρέπει να παρακολουθείτε το site της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μέσω του «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο https://www.ktimatologio.gr / για ενημερωσή για την πορεία της αίτησης σας

Mε ποιόν τρόπο θα γίνεται η επικοινωνία;

Μέσω email. Είναι ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος. Μονο σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο email η επικοινωνία θα αναζητηθεί με άλλη μέθοδο, κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο, μέσα από τα στοιχεία που έχετε συμληρώσει / διορθώσει στην επιλογή Επικαιροποίηση Στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Είμαστε πολύ συνδικαιούχοι και έχουν κάνει κάποιοι αίτηση διόρθωσης, θα πρέπει να κάνω κι εγώ;

Εφόσον συμφωνείτε με την αίτηση διόρθωσης αρκεί να την συνυπογράψετε με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή να προσκομίσετε Υπέυθυνη δήλωση για την συναίνεσή σας με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, με αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων (στην αίτηση διόρθωσης που κατέθεσε ο συνδικαιούχος σας). https://www.ktimatologio.gr /posts/entypa-1-2

Που θα εκδικαστεί η αίτηση μας. Θα πάμε σε επιτροπές;

Η αίτησή σας δεν είναι απαραίτητο να πάει σε επιτροπές. 'Οταν εξεταστεί και εαν υπάρχει αντίρρηση από θιγόμενους ή από το γραφείο κτηματογράφησης τότε θα ενημερωθείτε μέσω του «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr / και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα σας παραπέμψει σε Επιτροπή.

Στο απόσπασμά μου, αναφέρει ότι έχω ακίνητα που δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο θα ήταν να κάνετε αίτηση διόρθωσης για τον εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ). Καλό θα ήταν να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο προσκομίζοντας τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να πάρετε ΚΑΕΚ για το ακίνητό σας.

Το ακίνητο μου δεν είναι εκεί που δείχνει το απόσπασμα , τι πρέπει να κάνω?

Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο θα ήταν να κάνετε αίτηση διόρθωσης για τον εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ). Καλό θα ήταν να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο προσκομίζοντας τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να πάρετε ΚΑΕΚ για το ακίνητό σας.

Εμφανίζεται μειωμένο εμβαδό λόγω απαλλοτρίωσης αλλά εγώ δεν έχω αποζημιωθεί, πρέπει να κάνω αίτηση;

Σε αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να μου δώσετε τα στοιχεία σας και να σας καλέσει το γραφείο κτηματογράφησης για να σας ενημερώσει Πίνακας ραντεβού

Έχω διαφωνίες με τα όρια του ακινήτου μου και η διαφορά είναι μεγάλη. Πρέπει να γνωρίζω ακριβώς τα όρια του ακινήτου μου;

"Αν έχετε διαφωνίες με τα όρια τότε ναι πρέπει να τα γνωρίζετε επακριβώς. Θα πρέπει να προσκομίσετε προκειμένου να στηρίξετε την αίτησή σας: 1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ). 2. Αν τα όρια είναι υλοποιημένα στο έδαφος μπορείτε να τυπώσετε το διάγραμμα του αποσπάσματος και να τα σχεδιάσετε εκεί."

Διαφωνώ με το εμβαδόν. Η διαφορά είναι μικρή.

Εγώ επιμένω στη διόρθωση εστω και αν έχω διαφορά εντός αποδεκτής απόκλισης γιατί θέλω να χτίσω και η πολεοδομία μπορεί να δημιουργήσει θέμα. Υποβάλω αίτηση αναγκαστικά?" "Στο απόσπασμα στο ΕΝΤΥΠΟ Α2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο τέλος της σελίδας αναγράφεται ""Αποδεκτή απόκλιση εμβαδου: ....."". Αν η διαφορά του εμβαδού που θεωρείτε σωστό με αυτό της Ανάρτησης είναι μικρότερη από το εμβαδό που αναφέρεται σε αυτό το σημείο τότε δεν χρειάζετε να κάνετε τίποτε. Αυτή είναι η ακρίβεια αποτύπωσης της ιδιοκτησίας σας από το κτηματολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι εσεις μπορείτε να συνεχίσετε να αναγράφετε το εμβαδό που θεωρείται σωστό. Αν επιμένετε, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση διόρθωσης και να επισυνάψετε τοπογραφικό σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ)." ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέλω να διορθώσω τα όρια του ακινήτου μου. Έχω παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα για το ακίνητο μου που σε σημεία διαφοροποιείται από την υφιστάμενη κατάσταση. Να το προσκομίσω;

Η υπόδειξη των ορίων στη σωστή τους θέση, είναι απαραίτητη. Από αυτήν την άποψη η προσκόμιση νέου τοπογραφικού σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος;

Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη όταν αιτείστε αλλαγή ορίων ή διόρθωση εμβαδού και τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα στο έδαφος.

Θέλω να δηλώσω ένα γεωτεμάχιο με χρησικτησία. Τι πρέπει να κάνω;

Κατά την περίοδο της Ανάρτησης δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση με αιτία κτήσης χρησικτησία σε ακίνητο ΑΓΝΩΣΤΟΥ. Θα πρέπει να υποβάλλετε ένσταση και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν την χρησικτησία σας και να την κοινοποιήσετε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αλλιώς θα απορριθφεί. (Η συγκεκριμένη απάντηση περί ένστασης και όχι δήλωσης ισχύει ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που το γεωτεμάχιο δεν το έχει δηλώση κανείς)."

Τι γίνεται σε σχέση με την χρησικτησία μετά το τέλος της ανάρτησης;

Μετά την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης χρησικτησία για ακίνητο, το οποίο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αλλά κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο αλλιώς θα απορριφθεί.

Είχα δηλώσει ψιλή κυριότητα και ο επικαρπωτής έχει αποβιώσει , τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να προσκομίσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μπορείτε να καταθέσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και μετά την Ανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης, σίγουρα έως τον Σεπτέμβριο του 2021. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Δήλωσα με χρησικτησία, αλλά βρήκα το συμβόλαιο. Μπορώ να αλλάξω τη δήλωσή μου; Πρέπει να υποβάλω νέα δήλωση;

Υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων/ένσταση προσκομίζοντας τα νέα έγγραφα.

Ποια έγγραφα τεκμηριώνουν την χρησικτησία;

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε τουλάχιστον 2 έγγραφα. Ένα πρόσφατο και ένα παλαιότερο (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2000). Όλα τα έγγραφα που είναι παλιότερα των 20 ετών και αναφέρονται στο ακίνητο είτε αυτά αφορούν στον τωρινό κάτοχο είτε στους δικαιοπαρόχους του π.χ. Ε9 πριν το 2000, δήλωση καλλιέργειας με βέβαιη ημερομηνία μπορούν να προσκομιστούν.

Που μπορώ να δω ποιος έχει δηλώσει το διπλανό οικόπεδο;

Μπορείτε να το δείτε στους Πίνακες και στα Διαγράμματα της Ανάρτησης στο γραφείο κατόπιν ραντεβού. Αν θέλετε οπωσδήποτε να έρθετε στο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;"

Στο απόσπασμα αναφέρει ότι στο ακίνητό μου έχει υποθήκη η οποία όμως έχει εξαλειθφεί. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να προσκομίσετε την μεταγεγραμμένη πράξη εξόφλησης ή πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών, με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μπορείτε να καταθέσετε τα έγγραφα και μετά την Ανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Στο απόσπασμα μου, αναφέρει ότι το δικαίωμα μου απορρίφθηκε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων που θεμελιώνουν το δικαίωμα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μου δώσετε τα στοιχεία σας προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας το γραφείο κτηματογράφησης και να σας ενημερώσει. Πίνακας ραντεβού

Στο απόσπασμα μου αναφέρει ότι το δικαίωμα μου απορρίφθηκε λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μου δώσετε τα στοιχεία σας προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας το γραφείο κτηματογράφησης και να σας ενημερώσει. Πίνακας ραντεβού

Υπάρχει λάθος σε: 1. Στοιχεία δικαιούχου 2. Στοιχεία γεωτεµαχίου/ διηρηµένης ιδιοκτησίας/ παρακολουθήµατος/ κτίσµατος 3. Στοιχεία τίτλου/ µεταγραφής/ εγγραφής 4. Στοιχεία είδους δικαιώµατος τι πρέπει να κάνω;

Για λάθη αυτού του τύπου αρκεί να καταθέσετε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος και να επισυνάψετε αντίγραφο της σελίδας του αποσπάσματος όπου θα διορθώσετε με το χέρι το λάθος πεδίο. Αν το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διόρθωση (π.χ. στοιχεία ταυτότητας) το έχετε προσκομίσει ήδη στο γραφείο κτηματογράφησης τότε δεν χρειάζετε να το ξαναφέρετε. Αν όχι τότε θα πρέπει να το έπισυνάψετε. Μπορείτε να καταθεσετε αίτηση προδήλου και μετά την Ανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η καταθεση αίτησης προδήλου μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης."

Διαφωνώ με το εμβαδό του κτίσματος. Πρέπει να υποβάλλω αίτηση διόρθωσης;

Για οποιαδήποτε αλλαγή των τετραγωνικών των κτισμάτων αρκεί η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η οποία κατατίθεται ατελώς. Θα πρέπει να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα τετραγωνικά, π.χ. οικοδομική άδεια ή λογαριασμό ΔΕΗ Αν η ιδιοκτησία έχει χιλιοστά στο γεωτεμάχιο τότε θα πρέπει να ελέγξετε το εμβαδόν από το συμβόλαιο σας ή την σύσταση. Τα τακτοποιημένα τετραγωνικά δεν δηλώνονται στο κτηματολόγιο. Αν το εμβαδό της ιδιοκτησίας είναι διαφορερικό από αυτό που αναγραφετε στο συμβόλαιο τότε αρκεί η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η οποία κατατίθεται ατελώς. "

Σε ποιες περιπτώσεις πληρώνω;

Πληρώνετε 5€ μόνο για την ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 και για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ__(άρθρου_6Α_Ν__2308_95).pdf

Ποιο είναι το κόστος για να υποβάλω αίτηση διόρθωσης;

Για να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης το κόστος 5€ ανά ακίνητο / ΚΑΕΚ για το οποίο υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης

Όταν κάνω τη αιτήσεις διόρθωσης θα πρέπει να έχω μαζί μου χρήματα; Που πληρώνεται το παράβολο;

Το παράβολο των 5€ το πληρώνετε στο γραφείο κατάθεσης με μετρητά μόνο, ενώ αν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.

Θέλω να δηλώσω. Τι πρέπει να κάνω;

Αν πρόκειται να δηλώσετε δικαίωμα το οποίο αποκτήσατε πριν την Ανάρτηση τότε καλό είναι να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να εντοπίσετε το ακίνητο και να πάρετε ΚΑΕΚ μεσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς. Αν όμως πρόκειται για δικαίωμα που αποκτήσατε μετά την έναρξη της ανάρτησης τότε θα σας ενημερώσει ο συμβολαιογράφος σας για την διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;"

Μπορώ να υποβάλλω ακόμα δήλωση;

Μέχρι το τέλος της κτηματογράφησης θα μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση. Αν το δικαίωμα σας το είχατε αποκτήσει πριν την έναρξη της Ανάρτηση τότε θα υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση έως το τέλος της κτηματογράφησης.

Που υποβάλλονται οι δηλώσεις;

Μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες ή να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;" www.ktima-oropos.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Το γραφείο κτηματογράφησης δέχεται μόνο με ραντεβού. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης με των site: www.ktima-oropos.gr / www.ktima-kapandriti.gr ή σε εμάς. Θέλετε να σας κλείσω ραντεβού;"

Μπορώ να υποβάλλω δήλωση σε οποιοδήποτε γραφείο ανεξάρτητα από το που είναι το ακίνητο μου;

Κάθε γραφείο εξυπηρετεί τις περιοχές συγκεκριμένων ΟΤΑ. Το γραφείο που σας εξυπηρετεί είναι αυτό που αναγράφεται ως αποστολέας στο απόσπασμά σας.

Μπορείτε να μου ορίσετε ραντεβου;

Βεβαίως www.ktima-oropos.gr

Ήρθε επιστολή που αναφέρει ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.2308/95 Πρέπει να υποβάλω δήλωση;

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr , μέσα από την εφαρμογή«E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». " ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ__(άρθρου_6Α_Ν__2308_95).pdf

Είχα υποβάλει δήλωση αλλά έχω κάνει από τότε σύσταση οριζοντίων, πρέπει να ξαναδηλώσω;

Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε

Είχα υποβάλει δήλωση αλλά έχει αυξηθεί το ποσοστό μου, να ξαναδηλώσω;

Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε το επιπλέον ποσοστό του δικαιώματός σας με νέα δήλωση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να προστεθεί στι ήδη υπάρχον ποσοστό που έχετε δηλώσει.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης;

Η συμπλήρωση της δήλωσης στο ειδικό έντυπο του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να έχετε επιπλέον, σε απλά φωτοαντίγραφα: 1.τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαιωμά σας επί των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων 2. την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας, 3. ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ (ΔΕΗ, Ε9, ΟΤΕ κ.λπ.), 4. τοπογραφικό διάγραμμα (οι περιπτώσεις που δεν χρειάζεται αναφέρονται παρακάτω). Να προσέξετε μαζί με το συμβόλαιο να έχετε και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο, συνήθως βρίσκεται μαζί με το συμβόλαιο.

Τι περιλαμβάνει η δήλωση;

Έχει τέσσερα βασικά τμήματα: τα στοιχεία του δικαιούχου, τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του δικαιώματος και τα στοιχεία εντοπισμού του ακινήτου. ENTYPO DHLOSHS IDIOKTHSIAS D2.pdf

Που θα βρω τα σχετικά έντυπα;

Στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr . Μπορείτε βέβαια να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στον ίδιο ιστότοπο με τους κωδικούς TAXIS

Πως μπορώ να βοηθηθώ στη συμπλήρωση της;

Οδηγίες και υποδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων υπάρχουν www.ktimatologio.gr

Θα ήθελα πιο αναλυτικές - εξειδικευμένες πληροφορίες

Δώστε μου τα στοιχεία σας ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας το γραφείο κτηματογράφησης Πίνακας ραντεβού

Έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς αλλά έχω δηλώσει ήδη το δικαίωμα μου με κληρονομικά έγγραφά. Πρέπει να προσκομίσω και το συμβόλαιο;

Θα ξαναπληρώσω;" "Είναι απαράιτητο να προσκομίσετε το συμβολαιογραφικό έγγραφο στο γραφείο κτηματογράφησης. Εφόσον στο συμβόλαιο δεν υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία ως προς το ακίνητο ή το δικαίωμα σας θα το καταθέσετε ως συμπληρωματικό στοιχείο ατελώς. Αν όμως έχει αλλάξει το ποσοστό σας ή τα στοιχεία του ακινήτου τότε θα πρέπει να κάνετε νέα δήλωση μεταβολής και να πληρώσετε το αντίστοιχο παράβολο"

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και η διαθήκη έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ή στο Ειηνοδικείο;

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ), Αναλόγως με την ημερομηνία του θανάτου θα πρέπει να προσκομίσετε: -Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (το πρακτικό δημοσίευσης ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα), -Πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 29-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα), Επίσης αν ο θάνατος ήταν πριν από την 1-3-2013 θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης πρόσφατο από το Ειρηνοδικείο, -Πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα), -Εφόσον υπάρχει, το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε ο κληρονομούμενος σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτουν πράξεις νομής άνω της εικοσαετίας του κληρονομούμενου για να προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου . -Φωτοτυπία Αποδεικτικού ΑΦΜ -Φωτοτυπία Ταυτότητας -Στοιχείο Εντοπισμού"

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν εχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και δεν υπάρχει διαθήκη(εξ αδιαθέτου) ;

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ), Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ), Αναλόγως με την ημερομηνία του θανάτου θα πρέπει να προσκομίσετε: -Πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης διαθήκης (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα), Επίσης αν ο θάνατος ήταν πριν από την 1-3-2013 θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης πρόσφατο από το Ειρηνοδικείο, -Πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα), -Εφόσον υπάρχει, το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε ο κληρονομούμενος σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτουν πράξεις νομής άνω της εικοσαετίας του κληρονομούμενου για να προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. -Φωτοτυπία Αποδεικτικού ΑΦΜ -Φωτοτυπία Ταυτότητας -Στοιχείο Εντοπισμού"

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν εχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και υπάρχει διαθήκη που ΔΕΝ έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ή στο Ειρηνοδικείο;

Η μη δημοσιευμένη διαθήκη δεν αναγνωρίζεται, συνεπώς ή πρέπει να δημοσιευτεί ή να δηλωθεί μόνο το εξ αδιαθέτου μερίδιο.

Έχω υποβάλλει δήλωση για ένα δικαίωμα η οποία δεν έγινε δεκτή. Μου επιστρέφεται το τέλος;

Όχι. Το τέλος, που είναι υπερ του Δημοσίου,καταβάλλεται για τις δαπάνες επεξεργασίας της δήλωσης. Αυτές είναι υπαρκτές είτε γίνει αποδεκτή η δήλωση, είτε όχι.

Τι γίνεται αν δεν υποβάλλω δήλωση στο Κτηματολόγιο; Χάνω την ιδιοκτησία μου;

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες: - Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε. - Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας. - Μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της αναγνώρισης ενός υπαρκτού αλλά μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται δικαστική προσφυγή και σε ορισμένες δεν θα υπάρξει δικαίωση. Αυτό γιατί έχουν πλέον γνωστοποιηθεί τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και μπαίνουν δικλείδες διασφάλισης έναντι επίδοξων καταπατητών και αφετέρου θα πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των ομόρων ιδιοκτητών. - Εφόσον, δεν έχει γίνει δήλωση για ακίνητο μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή."

Τι γίνεται αν υποβάλλω τη δήλωση εκπρόθεσμα;

Πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση 75, η επιρροή των οποίων εξαρτάται από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.